УПИТНИЦИ ЗА "СЕЛФИ" САМОВРЕДНОВАЊЕ ДИГИТАЛНОГ ПОТЕНЦИЈАЛА ШКОЛЕ


ЗА РУКОВОДИОЦЕ -> клик овде


ЗА НАСТАВНИКЕ -> клик овде


ЗА УЧЕНИКЕ -> клик овде