The logo of the website. Click here to go to the startpage of the website.
 ОШ "Вук Караџић" Врање
 Nalazite se na: Oglasna tabla -> Planovi -> 2016-17. | 
ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ ЗА 2016-17.

Програм рада Педагошког колегијума

Програм рада Школског одбора

Програм рада Наставничког већа

Програм Савета родитеља

Програм професионалне оријентације

Планиране екскурзије

Планови Стручних већа предмета

Планови рада Одељењслих већа

План рада Стручног већа разредне наставе

---
poslednja izmena: 13-10-2016