2018-19. школска година

5. разред

1.  Увод у информатику -> клик овде
2Оперативни системи, хардвер, софтвер и сервиси -> клик овде
3.  Радна површина, датотеке и фасцикле -> клик овде
4.  Припреме за прву оцену на вежбама -> клик овде (пдф фајл) или клик овде (Word фајл)
5. Обрада текста -> клик овде (pdf фајл) или клик овде (Word фајл)
6. Припреме за проверу знања из Word-a -> клик овде (пдф фајл) или клик овде (Word фајл)
       - датотека само за практичну вежбу (лекција из географије) ->  24_Vrste karata
7. Презентације -> клик овде  (пдф фајл) или ->клик овде (Word фајл)
8. Писменост, заштита и е-отпад -> клик овде (pdf) или -> клик овде (Word фајл)
9. Понашање на Интернету -> клик овде (pdf) или -> клик овде (Word фајл)
10. Питања (са одговорима) за оцену -> клик овде (pdf) или -> клик овде (Word фајл)
11. Увод у програмирање - > клик овде (пдф)  или -> клик овде (Word fajl)
12. Домаћи задатак 1 - Scrtach -> клик овде (pdf) или -> клик овде (Word)
13. Домаћи задатак 2 - сабирање Scratch -> клик овде (pdf)  или -> клик овде (Word)
14. Припрема за прву проверу знања из програмирања -> клик овде (пдф)  или клик овде -> (Word)
       Скреч можете вежбати  -> овде
       или инсталирати на свом рачунару: линк за преузимање програма Scrtatch 2 (и евентуално Adobe Air који се инсталира пре Скреча)  -> клик овде
15. Петље -> клик овде (пдф) или клик овде (Word)
16. Петље - задаци са часа ->клик овде (пдф) или овде (Word)
17. Гранања -> клик овде (pdf) или клик овде (Word)


6. разред

1. Хиперлинк, заглавље и подножје -> клик овде
2. Оквир за текст, уметнички текст, формуле и симболи -> клик овде
3. Рад са табелама у Word-у -> клик овде
4. Припреме за прву оцену -> клик овде (пдф фајл) или клик овде (Word фајл)
5. Анимације у презентацији -> клик овде (pdf фајл) или клик овде (Word фајл)
6. Монтажа видео материјала -> клик овде (pdf фајл) или клик овде (Word фајл)
7. Претраживање, лиценце и непримерен садржај -> клик овде (pdf фајл) или клик овде (Word фајл)
8. Програмирање -> клик овде (pdf фајл) или клик овде -> (Word фајл)
9. Python - аритметичке операције -> клик овде (pdf фајл) или клик овде -> (Word фајл)
10. Уграђене функције - > клик овде (пдф фајл) или клик овде (Word фајл)
11. Дефинисање функција -> клик овде (пдф) или клик овде (Word)
12. Ниске -> клик овде (пдф) или клик овде (Word)
13. Гранања -> клик овде (пдф) или клик овде (Word)
14. Гранања 2. део -> клик овде (pdf) или клик овде (Word)
15. Петље -> клик овде (pdf) или клик овде (Word)

7. разред

1. и 2. час  -> клик овде
3. час  -> клик овде
4. час -> клик овде
5. час -> припреме за оцењивање (пдф фајл) или клик овде (Word фајл)
8. час -> клик овде
Python - Петља While -клик овде (пдф фајл) или клик овде (Word fajl)
Python - Листе - клик овде (пдф) или клик овде (Word)
Python - Листе, припрема за проверу знања -> клик овде (пдф) или ->клик овде (Word)
Python - Структуре података: скупови, торке и речници -> клик овде (пдф) или овде (Word)
Python - Дефинисање функција - > клик овде (pdf) или овде (Word)

8. разред

1. и 2. час  -> клик овде
3. час -> клик овде
4. час -> клик овде
5. час -> припреме за оцењивање (пдф фајл) или клик овде (Word фајл)
8. час -> клик овде
HTML - рад за оцењивање и наредбе које ћемо користити за рад - клик овде (пдф) или овде (Word) fajl)

---------------------------------------------------------------

Секција РОБОТИКА


Програмирање mBot  robota - почетак и задаци -> klik ovde
Програм mBlock (након преузимања, десни клик, па extract (распакуј)) -> клик овде

-----------------------------------------------------------------
Претходна школска година 2017-18.

Такмичења

нека објашњења

с++ while пример
с++ вектори пример неких наредби
c++ вектор у вектору (матрице)  пример


општинско2017-18

задаци и решења са сајта ДМС - линк

окружно 2017-18

задаци и решења са сајта ДМС - линк

2. задатак 8. разред - Праг
2. задатак 8. разред - Праг (са векторима)

општинско 2016-17

задаци и решења са сајта ДМС - линк

окружно 2016-17

од 5. до 8. разреда - задаци

решења 8. разред:
1. 3адатак
2. Задатак
3. Задатак
4. Задатак

------------------------
школска година 2016-17.

6. разред


- Вежба - рад са табелама - обнављање клик ОВДЕ за преузимање

- Задаци за зимски распуст:

1) Корисник уноси странице троугла a, b, c. Написати програм који рачуна обим троугла О.

2) Корисник уноси странице правоугаоника a и b. Написати програм који рачуна површину правоугаоника P.

3) Корисник програма уноси цео број х. Написати програм који рачуна у = х * 150 ако је х позитиван број, у супротном рачуна у = х + 2500.

4) Корисник програма уноси број а. Написати програм који рачуна b = a -350 ako je a veće od 500, у супротном рачуна b = a + 1700.


7. разред

- Задатак Конверзија у евре
  клик ОВДЕ за преузимање

- Савети за успешну презентацију - клик ОВДЕ за преузимање


8. разред

- Вежба - форматирање ћелија:  1) клик ОВДЕ за преузимање задатка
                                                          2) клик ОВДЕ за преузимање коначног изгледа табеле