The logo of the website. Click here to go to the startpage of the website.
 ОШ "Вук Караџић" Врање
 Nalazite se na: Početak -> Prva strana | 
Д О Б Р О  Д О Ш Л И  !

Три су најзначајнија суперлатива основне школе "Вук Караџић" у Врању:
 1) најстарија - најстаријa школа у Врању. Иако је почела са радом још пре ослобођења Врања од Турака (1878. године), три године су важне за историју школе: 1910. година - када је почела са радом нова зграда школе на месту данашње школе; 1952. година - када школа почиње рад под садашњим именом; 1980. годинa - када је изграђена данашња зграда школе;
 2) највећа у региону - у самој школи (без икаквих издвојених јединица) наставу похађа преко 1200 ученика, а наставу обавља преко 70 наставника;
 3) најприсутнија - готово да не постоји друштевна активност у Граду у коме наша школа не учествује. На многима од њих и као једини учесник од свих школа. На оним активностима које су такмичарског карактера, освајамо значајна места, али и кад не побеђујемо, срећни смо што учествујемо и дружимо се.
                                            

О Б А В Е Ш Т Е Њ А :


****************

У четвртак 21.септембра, ученици 5. и 7. разреда решаваће иницијални тест из математике. Тест ће обавити у својим учионицама за време 6. часа.

*******************

Документа за преглед:
акциони план СТИО
акциони план - Самовредновање
годишњи план - Педагошки колегијум
За Савет родитеља и Школски одбор - Извештај о остварености ГПРШ
акциони план - ШРП за 2017/18.

**********************
Правилник о наставном плану и програму за пети разред - pravilnik. Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном плану и програму за пети разред - pravlnik o izmenama.

********************


 
---
poslednja izmena: 19-09-2017